top of page

vr 24 nov

|

De SoofA

Voordracht levenskrachtige voeding

In deze voordracht bekijken we met Peter Vandermeesch van De Zonnekeuken de levenskrachten in de voeding. Aan de hand van concrete inhouden, voorstellingen en praktisch uitgewerkte voorbeelden zetten we een aantal eerste stappen om deze levenskrachten te leren kennen.

Voordracht levenskrachtige voeding
Voordracht levenskrachtige voeding

DATA

24 nov 2023, 19:30 – 21:30

De SoofA, Ferdinand Lousbergskaai 43, 9000 Gent, België

INFO

De voeding wordt in de huidige tijd voornamelijk beoordeeld op basis van de

inhoudsstoffen. Dit is een zeer interessante manier om tot kennis te komen en

levert zeer veel informatie op. Ze draagt echter ook beperkingen in zich. Dit

wordt steeds meer zichtbaar door de vele tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en

verwarring die we in het vakgebied van de voeding terugvinden. Daardoor vragen

steeds meer mensen zich af wat ze uiteindelijk nog kunnen of mogen eten.

In deze voordracht bekijken we naast de inhoudsstoffen ook de levenskrachten in

de voeding. De levenskrachten zijn krachten die we zowel bij de planten alsook in

de mens terugvinden. Deze levenskrachten of met een vakbegrip etherkrachten

genaamd, zijn reële krachten die echter niet zichtbaar zijn. Daardoor zijn ze voor

de hedendaagse wetenschap nagenoeg onbestaande.

Toch kunnen we deze levenskrachten, of met een eenvoudig begrip de energetische

krachten, objectief leren kennen en ervaren. Deze levenskrachten kunnen o.a.

zichtbaar worden gemaakt door middel van kristallisatiebeelden en stijgbeelden.

Deze zijn bij ons nog relatief onbekend, ze bieden echter veel mogelijkheden om

de energetische of innerlijke kwaliteit van een voedingsmiddel zichtbaar te maken.

Aan de hand van concrete inhouden, voorstellingen en praktisch uitgewerkte

voorbeelden kunnen we een aantal eerste stappen zetten om deze levenskrachten te

leren kennen.

Deze voordracht is vooral geschikt voor mensen die nieuwe concrete

mogelijkheden en gezichtspunten zoeken om in de toekomst bewuster en vanuit

een ruimer gezichtspunt met voeding om te gaan.

Voor deze voordracht is geen voorkennis vereist, alle geïnteresseerden in het thema

zijn welkom.

Aanmelden via Peter op info@dezonnekeuken.be

Bijdrage: 15€

Share This Event

bottom of page