top of page

do 11 apr

|

De SoofA

Projectieve meetkunde

In een zestal samenkomsten gaan we samen met Walter van Hove al tekenend de basiselementen en basiseigenschappen uit de projectieve meetkunde verkennen. Het is al doende dat men voeling kan krijgen voor de schoonheid en de verrassende wetmatigheden die in deze meetkunde verborgen zitten.

Projectieve meetkunde
Projectieve meetkunde

DATA

11 apr 2024, 19:30 – 22:00

De SoofA, Ferdinand Lousbergskaai 43, 9000 Gent, België

INFO

De projectieve meetkunde ontstond in hetzelfde tijdsgewricht als de analytische meetkunde. Daar waar deze laatste vooral

toepassing vindt in de anorganische, minerale wereld, ligt het “toepassingsgebied” van de projectieve meetkunde vooral in de organische, levende wereld. Ietwat kort door de bocht kan men zeggen dat de projectieve geometrie een tegengewicht kan bieden aan het materialistische, reductionistische denken dat heden ten dage alom van kracht is. In een zestal samenkomsten gaan we al tekenend de basiselementen en basiseigenschappen uit de projectieve meetkunde verkennen. Het is al doende dat men voeling kan krijgen voor de schoon-

heid en de verrassende wetmatigheden die in deze meetkunde verborgen zitten.

De deelnemers dienen zich te voorzien van volgend instrumentarium:

• een lat van 40 à 50 cm + een geodriehoek;

• een passer;

• een tekenpotlood H4 of H5 voor het nauwkeurige tekenwerk + gom;

• enige kleurpotloden;

• tekenbladen A4 om te beginnen, later A3 voor grote tekeningen;

• kladpapier.

Aanmelden via Walter: vanhove_walter@hotmail.com

Bijdrage: Vrije bijdrage voor de SoofA

Share This Event

bottom of page