top of page

za 06 apr

|

De SoofA

De ontmoeting met de ander

In deze cursus gaan we samen met docent autobiografisch schrijven en biografisch gesprekspartner Yvonne Meesters schrijvend aan de slag met situaties uit ons eigen leven, waarin het contact met de ander moeizaam verloopt of zelfs is verbroken.

De ontmoeting met de ander
De ontmoeting met de ander

DATA

06 apr 2024, 10:00 – 17:00

De SoofA, Ferdinand Lousbergskaai 43, 9000 Gent, België

INFO

In de ontmoeting met de ander zijn we doorgaans van goede wil. Toch kennen we allemaal situaties waarin het contact met de ander moeizaam of stroef verloopt. We voelen ons niet gezien of begrepen. De vele conflicten in de wereld kunnen je een gevoel van onmacht geven. 

Kunnen wij daar iets aan doen? 

Eén ding is zeker: “Het gaat niet van zelf (over)”. Alles wat wij ten goede willen bijdragen aan het oplossen van problemen en conflicten,vraagt bewustzijn en bewegelijkheid.

Autobiografisch schrijven is een uitermate geschikt instrument, waarmee we bewustzijn en bewegelijkheid ten aanzien van sociale interacties kunnen bewerkstelligen. In deze cursus gaan we schrijvend aan de slag met situaties uit ons eigen leven, waarin het contact met de ander moeizaam verloopt of zelfs is verbroken. Door het beschrijven van zo’n situatie vanuit verschillende perspectieven ontstaan vaak nieuwe inzichten en oordelen. De aandacht die we op deze manier geven aan zo’n situatie kan zelfs positief gaan doorwerken in de relatie met de ander. Het delen van onze verhalen in de groep schept onderlinge verbondenheid en empathie voor het verhaal van de deelnemers. Dat kan alleen in een veilige sfeer, waarin we naar elkaar luisteren en niet op elkaar reageren. Zo zijn we op drie verschillende lagen aanhet werk in het sociale domein.

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal tijdens een ontmoeting?

Eén dag schrijven is niet voldoende om alle aspecten van deze vraag te beantwoorden.

Daarvoor zijn meerdere dagen nodig. Deze cursusdag kunnen we hiermee een begin

maken en hopelijk ontstaat de behoefte of wens om dit thema verder met elkaar te

verdiepen. Alle aspecten van de ontmoeting die met het autobiografisch schrijven

behandeld kunnen worden, dragen bij aan bewustwording ten aanzien van onze eigen

reacties in de ontmoeting en geven ons handreikingen om meer vanuit het Ik en vanuit

vrijheid met de ander in gesprek te gaan of samen te werken.

Deze dag wordt begeleidt door Yvonne Meesters, docent autobiografisch schrijven en biografisch gesprekspartner.

Gelieve u aan te melden vóór eind januari 2024 via roland.asselkouter@gmail.com

Uw inschrijving is definitief na storting van € 60 (soep, thee, koffie inclusief) op rekening: Roland Verstraete BE22 2900 4069 4147

Je lunch meebrengen + schrift of schrijfboek en een fijn schrijvende pen.

Share This Event

bottom of page