top of page

do 28 mrt

|

De SoofA

Bewustzijnsoefeningen en meditatie

In deze opleiding onderzoeken we samen met Peter Vandermeersch wat we onder begrippen als 'bewustzijn' en 'meditatie' kunnen begrijpen. Welke bewustzijnskrachten er zijn, hoe kunnen we ze activeren en ordenen, welke vormen van meditatie er zijn en hoe werken deze?

Bewustzijnsoefeningen en meditatie
Bewustzijnsoefeningen en meditatie

DATA

28 mrt 2024, 10:30 – 12:15

De SoofA, Ferdinand Lousbergskaai 43, 9000 Gent, België

INFO

Wat wordt in deze opleiding ontwikkeld? 

In de huidige tijd zijn veel mensen op zoek naar rust, nieuwe mogelijkheden,  een betere gezondheid en een mentale versterking.   Het ontwikkelen van rust en een betere gezondheid zijn uiteindelijk niet louter een zaak van goede voeding, ademhaling en beweging maar ontstaan vooral ook door een verbetering en versterking van het mentale welzijn of het bewustzijn.  In deze opleiding leren we dan ook praktisch en concreet werken "met" het bewustzijn en zijn bewustzijnskrachten.   De bewustzijnskrachten die elk van ons ter beschikking heeft zijn het denken, het voelen en de wilskracht.   Dat zijn als het ware onze instrumenten waarmee we aan de slag gaan en die we leren op de juiste manier te activeren.Het klinkt misschien wat paradoxaal maar het "ontwikkelen" van rust ontstaat net door op een juiste manier actief te worden in het bewustzijn.  In de huidige tijd zijn we uiteraard actief maar dit meestal op een manier waarbij we onszelf steeds meer gaan uitputten.  Het is dus zaak om op de juiste manier actief te worden en het bewustzijn passend te leren activeren.  Door deze activiteit ontstaat een ordening in het bewustzijn en de bewustzijnskrachten en dat wordt voor steeds meer mensen een noodzakelijke hygiëne om rust te vinden in de huidige hectische tijd.   De vele prikkels,  de vele problemen en de bakken informatie die elke dag opnieuw op ons af komen,  vragen van ons een juiste activiteit in het bewustzijn, een activiteit die we elke dag opnieuw tot stand moeten zien te brengen en waarin we ons kunnen oefenen.De begrippen  "bewustzijn" en "meditatie" worden in de huidige tijd op veel manieren ingevuld en zo goed als iedereen begrijpt er iets anders onder.    In deze opleiding gaan we dus vooreerst gaan kijken en onderzoeken wat we onder bewustzijn en meditatie kunnen begrijpen, welke bewustzijnskrachten er zijn, hoe we ze kunnen activeren en ordenen, welke vormen van meditatie er zijn en hoe ze werken, ...     Er wordt dus in elke les een stukje vakkennis voorzien omtrent bewustzijn en meditatie waarna we aan de slag gaan met diverse soorten van bewustzijns- of zielsoefeningen.    Bedoeling van deze opleiding is dat je deze verworven en ontwikkelde inzichten mettertijd ook praktisch leert om te zetten in je gesprekken, in je werkveld,  in je relaties, ...In veel opleidingen omtrent bewustzijn en meditatie wordt vooral gesproken over het "voelen" en het stilleggen van het "denken".   Zowel het denken als het voelen zijn krachten van het bewustzijn en krachten die we op een  juiste manier kunnen leren activeren en ontwikkelen.   Met het denken wordt in deze opleiding in geen geval het analytische, piekerende, in het hoofd zittende, intellectuele denken bedoeld maar eerder het scheppende denken.   Het scheppende denken is een groots potentieel dat in elk van ons aanwezig is en dat vraagt om geactiveerd en ontwikkeld te worden.    De ontwikkeling van ons scheppend potentieel opent geheel nieuwe mogelijkheden en perspectief en net het leren kennen van deze mogelijkheden en het ontwikkelen van perspectief werkt zeer opbouwend, regenererend en versterkend.

Wat zijn bewustzijnsoefeningen of zielsoefeningen?

Bewustzijnsoefeningen worden met een vakterm ook zielsoefeningen genoemd.   We leren dus met andere woorden aan de hand van oefeningen "bezieling" ontwikkelen of onze ziel en onze zielskrachten te activeren.   In een tijd waarin de "leegte" hoogtij viert, is het van ongelofelijke waarde om te leren hoe de leegte te vullen en te vervangen door inhoud.    

Bewustzijnsoefeningen of zielsoefeningen zijn dan ook oefeningen om je leven inhoudelijk te gaan verrijken om op die manier nieuwe perspectieven en mogelijkheden te cultiveren.   Door oefening, scholing en een juiste activering van het bewustzijn ontstaat niet alleen een inhoudelijke verrijking maar ook rust, ordening,  mentale versterking en als resultaat van dit alles uiteindelijk ook een betere gezondheid. 

We gaan in deze opleiding werken met diverse soorten oefeningen :- waarnemingsoefeningen- voorstellingsoefeningen- onderscheidingsoefeningen- concentratie oefeningen- eenvoudige bewegingsoefeningen- tekststudie- meditatie met object of inhoud. 

Inschrijven via: https://dezonnekeuken.be/Bewustzijnsoefeningen-en-meditatie-ter-mentale-versterking 

Share This Event

bottom of page